La competició es celebrarà el dia 14 de març de 2021, a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. a l’Avinguda de l’Estadi de Barcelona.
Si les condicions meteorològiques impedeixen la correcta celebració de l’esdeveniment, la organització es reserva la opció de poder aplaçar la competició una setmana.

L’inici de la competició serà a les 8:30h del matí i la finalització a les 20:30h de la tarda.
La competició serà de 12h en pista, sent oficials també els parcials de 50 km, 6h, 50 milles, 100 Km y 100 milles.

Només podran participar els atletes convidats per la organització.

Desenvolupament de la competició:

– Aquesta competició es celebrà sota el reglament de la “International Association of Ultrarunners” (IAU Guidelines) i de la “International Association of Athletics Federations” (IAAF Rules), que tots els corredors han de conèixer i accepten pel simple fet de participar.
– La sortida es farà a las 8:30h, però els atletes hauran de presentar-se i recollir els seus dorsals a les instal·lacions entre les 7:00h i les 7:30h.
– La organització cedirà als atletes un espai per poder ordenar tot el que necessitin durant la prova.
– La organització només posarà a disposició dels atletes aigua.
(Qualsevol altre necessitat haurà de ser aportada pel propi corredor.)

– La competició es celebrarà pel carrer 1 de la pista.
– La distància per la que es multiplicarà el número de v0ltes realitzades serà de 400,00 metres.

– La prova finalitzarà a les 20:30h en punt. Uns minuts abans, la organització entregarà uns cartons amb el número de dorsal a cada corredor, aquest haurà de deixar  el cartró al terra en el moment que soni la botzina final, per a que els jutges de la competició puguin mesurar, amb la roda calibrada, els metres del parcial de la volta des de l’últim pas per la catifa del xip.
– Per a  la classificació parcial de las 6 hores s’utilitzarà la mateixa operativa.
– El parcial de 50Km serà el temps realitzat al pas per la volta 125.
– El parcial de 100km serà el temps registrat al pas per la volta 250.
– Per al parcial de 50 milles (80,467 km) es senyalitzarà al el tartan la línia d’arribada a 67m després del pas per la volta 201.
– Para al parcial de 100 milles (160,934 km) es senyalitzarà al tartan la línia d’arribada a 134m després del pas per la volta 402.

– Cada 3 hores s’efectuarà un canvi de sentit per a compensar el número d’hores que els atletes giren al voltant de la pista. Aquest gir serà anunciat y senyalitzat per la organització.
– La organització entregarà 2 jocs de 2 dorsals, que en tot moment hauran de ser visibles per la part davantera i posterior de cada participant.
– Qualsevol atleta retirat haurà de comunicar-ho a la organització i tornar el chip.

Els jutges de la competició vetllaran pel compliment de la normativa de la IAU i de la IAAF i amonestaran cautelarment amb una targeta groga o desqualificaran al participant si es repeteix l’incompliment de la norma.

– Esta prova serà controlada per ChampionChip.
– No hi haurà trofeus.
– Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognoms, sexe y any de naixement es publiquin en les llistes d’inscrits, així com en les de resultats parcials i finals, seguint així la normativa establerta.
– Els inscrits cedeixen a la organització de manera expressa i sense límit temporal el dret a reproduir la seva imatge en qualsevol tipus de reportatge.
– Amb la inscripció en aquesta competició el participant eximeix als organitzadors de qualsevol dany físic o psicològic que pugui patir ell, o causar a un altre participant.

Normes addicionals davant la situació sanitària produïda per la pandèmia del COVID19:

Tots els atletes han de conèixer i acceptar el Plà d’Actuació i Prevenció del COVID-19.

Tots els atletes participants i els seus acompanyants hauran de passar una prova d’antígens que realitzarà l’organització abans de l’inici de la competició.

Així mateix, els atletes es comprometen expressament a seguir les instruccions i restriccions que s’imposin d’acord amb la direcció sanitària de l’esdeveniment. Es signarà una declaració responsable de coneixement de Covid-19 i s’ompliran els impresos de coordinació de dades, facilitats per la organització i que garantirà la traçabilitat de tots els participants.

Els vestidors de les instal·lacions no es podran utilitzar.

Qui no segueixi aquestes normes o no permeti sotmetre’s a proves de detecció de Covid-19, no serà autoritzat a participar.